centrum pomocy

Przeglądaj inne treści

Dane osobowe - Profile

Profile to zakładka dostępna w panelu Dane osobowe.

Profile to zbiory, w ramach których przetwarzane są dane osobowe twoich kontaktów. Oprogramowanie umożliwia elastyczne tworzenie profili, o dowolnie różnych zakresach danych osobowych - zakresy te tworzysz określając atrybuty dla każdego profilu.

 

Kafle profili

W panelu widoczne są kafle stworzonych profili:

profil1

 

Kafel profilu prezentuje informacje o:

 • nazwie profilu
 • liczba kontaktów w bazie, które posiadają dany profil
 • dacie ważności profilu (ustawienie opcjonalne)
 • istnieniu zasad gromadzenia danych (jeśli nie istnieje zasada gromadzenia danych, wyświetlana jest informacja o zabronionym gromadzeniu danych - jest to kontrolka informacyjna, system nie blokuje tej możliwości)
 • liczba atrybutów (informacja liczbowa o zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach profilu)

 

Jak dodać nowy profil?

Aby dodać nowy profil, należy skorzystać z przycisku "Dodaj profil" widocznego w lewym górnym rogu ekranu. Następnie należy podać nazwę profilu. Domyślnie jest zaznaczona widoczność profilu w posiadanym komponencie Kontaktów. Jeśli na twoim koncie istnieje więcej takich komponentów, możesz przyporządkować profil do wybranego z nich. Jeśli posiadasz jeden - pozostaw jego zaznaczenie.

Na kolejnym ekranie mamy możliwość pełnego skonfigurowania profilu:

profil2

 

Co można skonfigurować w ramach profilu?

 

Nazwa

Możliwość edycji wprowadzonej nazwy.

 

Opis

Możliwość dodania opisu profilu (dokładne informacje o tym, do zbierania jakich kontaktów powinien być przeznaczony tworzony profil

 

Data ważności profilu

Włączenie opcji pozwala na wybór daty usunięcia całego profilu (przydatne jeśli tworzysz profil pod konkretną, ograniczoną czasowo potrzebę, np. “uczestnik wydarzenia x”; o wybranej dacie cały profil ulegnie usunięciu, jeśli kontakty z twojej bazy posiadają także inne profile - pozostaną w bazie z przydzielonymi tymi profilami, a usunięty zostanie jedynie ten z datą ważności; jeśli natomiast posiadasz w bazie jedynie kontakty z profilem, który ma datę ważności - jego usunięcie będzie równoznaczne z usunięciem takich kontaktów z bazy całkowicie).

 

Profil zarządzany przez Administratora Danych Osobowych

Włączenie tej opcji blokuje możliwość własnoręcznego usuwania tego profilu w Panelu prywatności przez kontakt, który go posiada. Opcja może mieć zastosowanie w zależności od podstawy przetwarzania danych, np. w przypadku pracowników (podstawa umowa).

 

Ignoruj/uwzględniaj rejestr usunięć

Opcja widoczna jeśli włączony jest na koncie rejestr usunięć. Domyślnie każdy profil uwzględnia działanie rejestru usunięć. Oznacza to, że niemożliwe będzie dodanie osoby, która znajduje się w rejestrze usunięć do tego profilu. Więcej o rejestrze usunięć i kiedy warto go ignorować tutaj.

 

Atrybuty

atrybuty profilu

Zakres danych gromadzonych w profilu. Domyślnie każdy profil jest tworzony z zestawem atrybutów jak poniżej (adres e-mail, imię, nazwisko). Na belkach atrybutów po lewej stronie widać nazwę atrybutu (Adres e-mail) a po prawej typ atrybutu (E-mail identyfikujący osobę). Ikona kwadratu z ołówkiem to przycisk pozwalający na edycję atrybutu - możliwość zmiany nazwy atrybutu lub jego usunięcia (zmiana typu atrybutu nie jest możliwa).

Uwaga! Usunięcie atrybutu w tym miejscu oznacza usunięcie jego zawartości dla każdego kontaktu z twojej bazy, który ją posiadał. Np. usunięcie atrybutu “nazwisko” oznaczałoby usunięcie wszystkich nazwisk dla kontaktów z twojej bazy w obrębie danego profilu.

Atrybuty w obrębie profilu można elastycznie tworzyć podając zawsze jego nazwę oraz typ:

Typ atrybutu narzuca ograniczenia jeśli chodzi o rodzaj danych, które mogą być w nim podane - zarówno przez użytkowników systemu netPR.pl podczas ręcznego dodawania kontaktów do danego profilu do bazy, jak i w przypadku formularza rejestracyjnego, który ma rejestrować kontakty do danego profilu (wybór typu będzie narzucał wówczas określoną walidację dla pól formularza).

 

Wyróżniamy typy:

 • e-mail (identyfikujący osobę) - atrybut obowiązkowy i unikalny dla profilu, pozwala na podanie poprawnego adresu e-mail, to atrybut identyfikujący co oznacza, że jeśli dana osoba z twojej bazy będzie posiadać kilka różnych profili, to dzięki adresowi podanemu w tym miejscu, zostaną one powiązane razem do jednego kontaktu; e-mail podany w tym atrybucie będzie adresem, na który będą wysyłane kampanie mailowe z systemu netPR.pl
 • imię - atrybut unikalny dla profilu, pozwala na podanie imienia, może być wykorzystany do wygenerowania zwrotu grzecznościowego
 • nazwisko - atrybut unikalny dla profilu, pozwala na podanie nazwiska, może być wykorzystany do wygenerowania zwrotu grzecznościowego
 • e-mail (dodatkowy) - atrybut pozwalający na podanie dodatkowego adresu e-mail (nie będzie on identyfikował osoby, ani nie będą kierowane na ten adres kampanie mailowe wysyłane z systemu netPR.pl)
 • checkbox - atrybut pozwalający przypisać lub nie daną cechę osobie (np. “czy freelancer” “tak/nie”
 • data - atrybut pozwalający na wybór daty z kalendarza
 • liczba - atrybut pozwalający na podanie wartości liczbowej (bez jednostek)
 • lista pojedynczego wyboru - atrybut pozwalający na stworzenie listy wyboru (możliwe jest podanie kolejnych wartości i późniejsza edycja pozycji)
 • numer telefonu - atrybut pozwalający na podanie poprawnie sformatowanego numeru telefonu
 • tekst krótki (jedna linia) - atrybut pozwalający na dodanie dowolnego typu danych (polecany jeśli żaden powyższy typ nie pasuje, lub chcesz dać dużą dowolność w formularzu rejestracyjnym, np. podawanie danych liczbowych z jednostkami; numerów telefonów z numerami kierunkowymi, lokalnymi; podawanie wszelkich innych treści i/lub wartości)
 • tekst długi (wiele linii) - jw. z różnicą w postaci reprezentacji pola, jako wielolinijkowego pola tekstowego (polecane jeśli podana wartość ma mieć wiele znaków)

Istnieje możliwość zarządzania kolejnością stworzonych atrybutów dzięki metodzie przeciągnij i upuść.

 

Zasada zbierania danych osobowych 

Określa, jakie klauzule będą wyświetlone osobie wypełniającej formularz rejestracyjny. Zasada musi zawierać nazwę oraz powiązaną klauzulę (wskazywaną z listy oznaczeniem checkboxa)

Pozwala na przyporządkowanie do profilu określonych klauzul, czyli podstaw przetwarzania danych. Zasada:

 • zabezpiecza przed przydzieleniem niepoprawnych klauzul do kontaktów dodawanych do bazy ręcznie
 • pozwala na wyświetlenie pożądanych klauzul w formularzu rejestracyjnym

Więcej o dodawaniu i konfiguracji klauzul tutaj.

 

Zobacz także wideo samouczek dotyczący tej zakładki:

kopiuj link do schowka

Czy ten artykuł był pomocny?

Pomyślnie skopiowano do schowka

O czym chciałeś przeczytać, jakich treści brakuje?

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.