centrum pomocy

Przeglądaj inne treści

Mój profil - Moje sesje

Moje sesje to zakładka dostępna w panelu Mój profil.

Sesja w oprogramowaniu webowym to zwykle czas, w którym użytkownik jest zalogowany do oprogramowania i wykonuje operacje związane z jego wykorzystaniem.

moj profil - moje sesje

Informacje o działaniach użytkowników są rejestrowane po stronie serwerów oprogramowania z uwagi na wymogi prawne związane z rozliczalnością operacji oraz bezpieczeństwo oprogramowania i danych.    

Z poziomu panelu Mój profil możliwy jest przegląd sesji użytkowników oprogramowania. Służy do tego zakładka Moje sesje, gdzie można znaleźć 2 kategorie informacji: 

 • Twoje aktywne sesje
 • Zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa

 

Twoje aktywne sesje

Sekcja zawiera informacje o aktywnych sesjach użytkownika takich jak np. zalogowania:

 • w trybie incognito
 • w innych przeglądarkach
 • na innych urządzeniach

Informacje są przedstawione w formie tabeli zawierającej kolumny:

 • lokalizacja - informacje o adresie IP oraz kraju (ustalana na podstawie tego adresu)
 • ostatnia aktywność - data ostatniej aktywności w formacie dd.mm.rrrrr oraz godzina z dokładnością do jednej minuty
 • przeglądarka - techniczne informacje o użytej przeglądarce
 • kolumna ze statusem - informacja o tym, która sesja jest aktualnie aktywna oraz możliwość wylogowania/zakończenia innych istniejących sesji

 

Zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa

Ta sekcja zawiera informacje o ostatnich zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem konta, które są prezentowane w postaci tabeli zawierającej kolumny:

 • data - informacja o dacie zdarzenia w formacie dd.mm.rrrr oraz godzina zdarzenia z dokładnością do jednej minuty
 • identyfikator IP - liczbowy identyfikator nadawany interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej w protokole IP, służący identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
 • typ zdarzenia - najczęściej spotykane w tej kolumnie będą informacje: logowanie, wylogowanie. Tutaj pojawią się także nieudane próby logowania na konto
 • opis - dokładniej opisane zdarzenie

kopiuj link do schowka

Czy ten artykuł był pomocny?

Pomyślnie skopiowano do schowka

O czym chciałeś przeczytać, jakich treści brakuje?

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.